Spoštovani starši in prijatelji taborništva!

V teh dneh, zadnjih v letu 2014, lahko storite nekaj dobrega, dvojno dobrega, zase, ker boste čutili toplino v srcu in za nas, društvo tabornikov Rod mlinskih kamnov Radomlje, ker bomo neizmerno veseli Vaše pomoči!

Kako? Zelo preprosto!

Namenite lahko 0,5 % dohodnine društvu tabornikov Rod mlinskih kamnov Radomlje! Vaša donacija Vas ne stane popolnoma nič! Pomoč, za katero Vas prosimo, ne zahteva veliko truda, niti dodatnih stroškov. Imeli pa boste boljši občutek, saj boste vsaj za 0,5 % Vaše dohodnine vedeli, da bo koristno porabljena. Vsak evro nam v neprofitni organizaciji, ki dela in se trudi za mlade, izredno pomaga.

Kako lahko to storite?

-Preprosto izpolnite priložen obrazec, v katerem so že izpolnjeni podatki o društvu. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite ali pa nesite na najbližji davčni urad.

-Še preprosteje: obrazec lahko tudi oddate vodniku in mi bomo izpolnjene obrazce skupaj oddali na DU.

-Kdor ima urejen dostop preko sistema eDavki, lahko to opravite elektronsko na naslovu: http://edavki.durs.si, kjer izpolnite obrazec “Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije”.

Kdaj lahko to storite?

Če pohitite in obrazec izpolnite in pošljete do 31. 12. 2014, bo Vaša odločitev upoštevana že za dohodnino za leto 2015.

Kdo lahko to stori?

Povabite k odločitvi tudi Vaše sorodnike in znance, saj lahko to stori vsak zavezanec za dohodnino. Hvala za Vašo dobro odločitev in dobro delo!

Društvo tabornikov Rod mlinskih kamnov Radomlje

[info]Obrazec lahko prenesete tukaj.[/info]